Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

За нас

Сдружение 'За Теб' е неправителствена организация регистрирана по българското законодателство с цел осигуряване подкрепа на хората в неравностойно положение.

Нашите предимства:
Ние сме организация, ориентирана към проблемите на хората в неравностойно социално положение. Ние реализираме адекватни практики и партньорства, с които целим постигането на ефективни резултати и да се справим успешно с актуалните проблеми.

Регистрации:
Сдружение 'За Теб' е регистрирано на 06.07.2009 г. от Варненски окръжен съд като юридическо лице с нестопанска цел.
Вписано е в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна  дейност

№20090908004/08.09.2009г.

Нашето разбиране за човека:
Всеки един от нас иска да мечтае, да се усмихва, да общува свободно, да се чувства значим.
Представете си да бъдете лишени от правото да вярвате и мечтаете и никой да не вижда вашите качества и ценности. Хората в неравностойно положение имат равни права както всички останали. Те не се нуждаят от състрадание, те се нуждаят от подкрепа. Нашето общество все още не е узряло да приеме техния живот, тяхната болка, техните кратки моменти на радост и утвърждаване.
Ние силно вярваме в правото на всеки да живее пълноценно, да подобрява и разгръща потенциала си, да намери своето място в живота. С общи усилия ние можем да помогнем на хората да изживеят живота си достойно и да дадат своя уникален принос на света.

Мисия на организацията:
Нашата мисия е да работим в подкрепа на хората в неравностойно социално положение, с приоритет хората с увреждания, техните семейства и организации, вярваме в правото и равните възможностите на всеки един да води пълноценен и достоен живот.

Основните цели на нашето сдружение са:

Да подпомага интеграцията на хората с различна степен на увреждания в обществения живот.

Да насърчава демократични практики и развитието на гражданското общество;

Да подпомага творческите, културните и духовните изяви на хора в неравностойно положение;

Да насърчава участието на младите хора в обществения живот ;

Да изготвя разработки по младежки проблеми;Да осъществява международно сътрудничество и да партнира на български и чуждестранни организации и институции със сродни цели;

Да съдейства за решаване на проблемите на хора в неравностойно социално положение;

Да работи за решаването на проблемите и спазването на правата на децата и младежите;

Да съдейства и работи за осъществяване на трайни контакти и сътрудничество между неправителствени организации и държавни институции;

Да подпомага дейности свързани с опазването на природата и околната среда.

Да мобилизира гражданския потенциал за решаване на проблеми на хората в неравностойно социално положение 

Целеви групи:

Деца, юноши и възрастни в неравностойно социално положение и други социално проблеми;
Семейства и организации на уязвими групи в обществото;
Младежи и младежки организации;