Новини

2019-02-13

За първи път в България младежи стават доброволци у нас на пълна издръжка по Европейска програма

Този проект включва 11 младежа от България, които ще положат доброволческа служба във Варна. За първи път в България се предоставя възможност на участници и организации за доброволческа служба на национално ниво.

2018-07-06

Играй с нас!

Спортен клуб за хора с увреждания

2018-04-28

Проектът The European Gateway в действие: Млади български професионалисти на стаж в Бордо

Тази мобилност беше част от The European Gateway - проект, който има за цел да промени начина, по който професионалистите и младите хора търсят и провеждат стажове в чужбина.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

За нас

Сдружение 'За Теб' е неправителствена организация регистрирана по българското законодателство с цел осигуряване подкрепа на хората в неравностойно положение.

Нашите предимства:
Ние сме организация, ориентирана към проблемите на хората в неравностойно социално положение. Ние реализираме адекватни практики и партньорства, с които целим постигането на ефективни резултати и да се справим успешно с актуалните проблеми.

Регистрации:
Сдружение 'За Теб' е регистрирано на 06.07.2009 г. от Варненски окръжен съд като юридическо лице с нестопанска цел.
Вписано е в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна  дейност

№20090908004/08.09.2009г.

Нашето разбиране за човека:
Всеки един от нас иска да мечтае, да се усмихва, да общува свободно, да се чувства значим.
Представете си да бъдете лишени от правото да вярвате и мечтаете и никой да не вижда вашите качества и ценности. Хората в неравностойно положение имат равни права както всички останали. Те не се нуждаят от състрадание, те се нуждаят от подкрепа. Нашето общество все още не е узряло да приеме техния живот, тяхната болка, техните кратки моменти на радост и утвърждаване.
Ние силно вярваме в правото на всеки да живее пълноценно, да подобрява и разгръща потенциала си, да намери своето място в живота. С общи усилия ние можем да помогнем на хората да изживеят живота си достойно и да дадат своя уникален принос на света.

Мисия на организацията:
Нашата мисия е да работим в подкрепа на хората в неравностойно социално положение, с приоритет хората с увреждания, техните семейства и организации, вярваме в правото и равните възможностите на всеки един да води пълноценен и достоен живот.

Основните цели на нашето сдружение са:

Да подпомага интеграцията на хората с различна степен на увреждания в обществения живот.

Да насърчава демократични практики и развитието на гражданското общество;

Да подпомага творческите, културните и духовните изяви на хора в неравностойно положение;

Да насърчава участието на младите хора в обществения живот ;

Да изготвя разработки по младежки проблеми;Да осъществява международно сътрудничество и да партнира на български и чуждестранни организации и институции със сродни цели;

Да съдейства за решаване на проблемите на хора в неравностойно социално положение;

Да работи за решаването на проблемите и спазването на правата на децата и младежите;

Да съдейства и работи за осъществяване на трайни контакти и сътрудничество между неправителствени организации и държавни институции;

Да подпомага дейности свързани с опазването на природата и околната среда.

Да мобилизира гражданския потенциал за решаване на проблеми на хората в неравностойно социално положение 

Целеви групи:

Деца, юноши и възрастни в неравностойно социално положение и други социално проблеми;
Семейства и организации на уязвими групи в обществото;
Младежи и младежки организации;