Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания

Уважаеми работодатели, знаете ли че:
За всяко разкрито работно място, на което са наети безработни лица с трайни увреждания на работодателя се предоставят суми за времето, през което лицата са били на работа.
Агенция за хората с увреждания отпуска средства за:
осигуряване на достъп до работното място за лице с увреждане
приспособяване на работното място за лице с увреждане
оборудване на работното място за лице с увреждане.
Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания предвижда средства:
За работодатели, разкрили работни места и наели безработни с трайни увреждания за:
трудово възнаграждение
възнаграждения за основен платен годишен отпуск
възнаграждение по чл. 40, ал. 4 от КСО (болничен за сметка на работодателя)
дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО, ДЗПО и ЗО
Средствата се предоставят за всеки безработен, нает по Програмата, но за не повече от 36 месеца.
Проект за младежи напуснали училище предвижда средства:
За работодатели , включили в стажуване или чиракуване младежи, отпаднали от училище за:
трудово възнаграждение
възнаграждения за основен платен годишен отпуск
парични възнаграждения по чл. 40, ал. 4 от КСО (болничен за сметка на работодателя)
дължими вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО, ДЗПО и ЗО
Средствата се предоставят за всеки безработен, нает по Програмата, но за не повече от 6 месеца. На работодателите по Проекта, които наемат младежи за чиракуване, се предоставят средства за допълнително трудово възнаграждение за наставника.

Повече подробности за програмата:

Можете да пускате своите обяви за работа и в нашия сайт в секция РАБОТА

Документи за кандидатстване на работодатели можете да изтеглите от тук

В помощ на безработните лица – подробности и документи изтеглете от тук

Информация можете да намерите и като се свържете с нас и във сайта на Агенция по заетостта