На вниманието на Студентите с увреждания

Google европейска стипендия за студенти с увреждания
Краен срок: 15 март 2010 г.

Кандидатите трябва да са последна година бакалаври или записали магистратури, докторантски програми или еквивалентни на 2010/2011, да са записали в университет в Европа, да са граждани, да са постоянни жители, да са международни студенти, които учат в университети за студенти с увреждания в Европа. Най-добрият кандидат ще получи парична награда и ще е поканен в Google’s Engineering Център в Цюрих през юни 2010 на пълни разноски.

Цел на програмата:

Премахване на бариерите, така че да предпази студентите с увреждания от затруднения при навлизането на компютъризацията, да ги окуражи чрез отличие за тяхното учене да станат активни ролеви модели и лидери за креативни технологии.

Повече..