Свободни Стажански позиции по Европейска програма в Полша

Ние търсим хора (между 18 и 30 години), които искат да участват в проекти по EVS, координирани от SWIP:

Доброволците ще бъдат професионално обучени преди започване на работа, свързани с безопасността на работа и ранно училищно образование, психология на напредъка на децата  от предучилищна възраст. Те ще се запознаят с методи и форми за работа с деца и курсове,с  които ще  подобрят  своята квалификация и обработват своите умения.

За повече информация: