Стажантска програма за хора с увреждания към Европейският парламент

Европейският парламент насърчава равните възможности и стартира подаване на кандидатури от жени и мъже с увреждания за своите стажантски програми.

Европейският парламент предлага платени стажове за хора с увреждания, като положителна мярка за действие, насочени към улесняване на интеграцията на хората с увреждания на работното място.

Основната цел на тази програма е да предложи на определен брой хора с увреждания, един смислен и ценен опит в работата, както и възможност да се запознаят с дейността на Европейския парламент.

Повече информация