Безплатна школа по изящни изкуства

Сдружение  ‘Дедал’ и Дирекция ‘Социално подпомагане ‘ Варна организира Школа по изящни изкуства

Желаещите трябва да представят до 5 свободни творби на 25 юни, от 16 до 18 часа, или на 26 юни от 10 до 12 часа в ателие ‘Дедал’ гр.Варна,бул. ‘Съборни’ 24 ет.7 (сградата на стоматологията)

Заниманията са от 5 юли до 5 септември 2010 г. 3 дни в седмицата по 3 астрономически часа.

За информация: 052/615521. 600824