Конкурс за младежи с увреждания

Евродепутат Илиана Иванова обявява конкурс за стажант в офиса в Стара Загора за млади хора с увреждания

Желаещите да участват в конкурса могат да изпратят есе на тема:“Моето европейско бъдеще“ на email: starazagora@ilianaivanova.eu до 30 септември 2010 г.

Победителят ще получи възможността да бъде част от екипа на г-жа Иванова за срока на 3 месечния стаж.

http://ilianaivanova.eu/blog/1590/конкурс-за-младежи-с-увреждания/