Сдружение За теб търси стажант

Екипът на Сдружение „ЗА ТЕБ”
В нашата организация се състои от малък и млад екип. При нас работят хора с висока мотивация, благородни цели, богат опит и компетенции. Отворени сме към нови идеи, иновативни практики и гъвкави подходи.
Нашето предложение към Вас:
Осигуряване на стаж за период от 9 месеца
Изисквания към стажанта:
 възраст- до 29 години
 образование- висше завършено
специалност – социален мениджмънт, социални дейности, социална педагогика
 без стаж по специалността
 мотивация за работа и развитие
 заетост- безработен
Предимствата за Вас
 прилагане на придобитите знания и умения и придобиване на нови
 придобиване на опит
 увеличаване възможностите за професионална реализация
 възможност за реализиране на собствени идеи
 участие и реализиране на проекти
 участие във всички дейности на Сдружение „ЗА ТЕБ”
 сключване на ТД за 9 месеца, СО и ЗО
 парично възнаграждение
Целевите групи, с които работим:
 деца, юноши и възрастни в неравностойно социално положение и други социално проблеми;
 семейства и организации на уязвими групи в обществото;
 младежи и младежки организации;
Дейности и услуги, които реализираме :
 социални услуги : „Домашен помощник” и „Социален асистент” за възрастни и хора с увреждания ; „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца”;
 изготвяне и реализиране на проекти;
 социално – правни консултации
 неформално обучение за деца, младежи и възрастни: придобиване на социални умения; компютърна и чуждоезикова подготовка
 участие в международни проекти свързани с миграцията / Проект „SATURN” и „Мостове за добросъседство”/
За контакти
тел. 052 600 765; 0889205334;