Оперативна програма ‘Конкурентоспособност за хора с увреждания’

19.6 мл. лв.ще бъдат отпуснати по схема „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания” по ОП Конкурентоспособност. Схемата ще финансира инвестиции в оборудване и съоръжения. Схемата е нова и не е предвидена в Годишната индикативна програма на ОП Конкурентоспособност. Очаква се тя да бъде отворена за кандидатстване до края на тази година.

Освен по тази схема, предприятия и кооперации на хора с увреждания ще могат да кандидатстват и по схема на социалното ведомство, която се планира да стартира по същото време. Схемата ще финансира инвестиции в т.нар. меки мерки (обучение, преквалификация, транспорт до работното място).

Евро програми