Започва набирането на преброители за догодина

Заплащането за две седмици труд ще е около 340 лв. на човек, нужни са 40 000 преброители и 7000 контрольори.

Кандидатите ще трябва да подадат заявление и биографична справка по образец в Общинските преброителни комисии. Документите може да бъдат изтеглени на сайта на преброяването http://www.nsi.bg/census2011/

Според критериите на Централната преброителна комисия, на първо място бъдещите преброители трябва да бъдат комуникативни.
Най-подходящи са хора, които имат поне средно От днес – в продължение на месец, ще бъдат набирани преброители и контрольори за предстоящото през март 2011 г. преброяване на населението и жилищния фонд, съобщиха от пресцентъра на НСИ.
образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти.

Не се препоръчва за преброители да се назначават данъчни служители и инспектори, както и полицаи.
Преброителите ще бъдат с „работно време“ от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават хората от техния преброителен участък.
За времето от 10 до 24 март следващата година всеки преброител ще трябва да преброи около 200-250 души и 80 жилища.
Средното заплащане на един преброител ще бъде около 340 лв., но то е индивидуално и зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради, отбелязват от НСИ.
Заплащането на контрольорите ще бъде подобно, като един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители.
При предстоящото преброяване ще бъдат наети над 40 хил. преброители и около 7000 контрольори, които в началото на следващата година ще преминат специални обучения, като ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.