Платен стаж по търговско управление в Брюксел Краен срок: 12 ноември 2010 г

Платен стаж по търговско управление в Брюксел Краен срок: 12 ноември 2010 г

Платен стаж по търговско управление в Брюксел
Краен срок: 12 ноември 2010 г.

Компанията за инвестиционно планиране MSCI предлага платен стаж в своя офис в Брюксел. За позицията могат да кандидатстват бакалаври с интерес в областта на икономиката.

Програмата предлага обучение и работа с актуалните модели на търговско управление в Европа. Задълженията на стажантите ще включват предимно проучвателна дейност и обработване на икономически данни. Те ще трябва да следят информация за конкретни компании и да изготвят доклади с анализи.

В зависимост от езиковата си подготовка, стажантите могат да работят в Немско-холандския, Южноевропейския или Скандинавския екип на MSCI. Също така, те могат да кандидатстват за стаж в Отдела за потребителски проучвания.

Стажовете са с продължителност от 4 до 5 месеца и започват през месеците януари – февруари или март – юни 2011 г. Стажовете са насочени към бакалаври с образование в сфера, близка до дейността на компанията (право, икономика, финанси или бизнес).
Стажантите ще получават месечна заплата от 1000 евро, като се предвиждат и допълнителни бонуси.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa
повече..