Трети декември – Международен ден на хората с увреждания

През 1992 г. Генералната асамблея на ООН обявява датата трети декември за Международен ден на хората с увреждания. Оттогава това е ден за засилване на дискусията по темата за свободния и независим живот на хората с увреждания, за тяхното пълноправно участие в обществото. За трети декември в цял свят се организират кампании с цел постигане на ефективна промяна в условията на живот на хората с увреждания. На него добрите и лошите закони и практики по отношение на хората с различни възможности стават обществено достояние. Цели се увеличаване на разбирането за ползите за обществото от интеграцията на хората с увреждания към всяка област на политическия, социалния и културен живот.