Предстоящо общо събрание на сдружение ‘За Теб’

Предстоящо общо събрание на сдружение ‘За Теб’

На 13.02.2011 , Неделя , в офиса на Сдружение ЗА ТЕБ с адрес: Варна , ул Македония 157, от 11:00 часа , ще се проведе общо събрание със следния дневен ред  

Молим  всички членове които са заети на тази дата да уведомят ръководството до 13.01.2011г.