Обучение за младежки работници и младежки лидери в Сърбия

Обучение за младежки работници и младежки лидери в Сърбия

„Facilitation in Action” е обучение за младежки работници и младежки лидери, което ще се проведе в Сърбия (19-26.02.2011)!

Проектът е по програма „Младежта в действие” и съответно разходите по престой (храна+настаняване) и 70% от стойността на пътните разходи се покриват от програмата.
За допълнителна информация, въпроси и начин на кандидатстване пишете не по късно от 21.01.2011 на e-mail: aneta@portabg.eu