Конкурс за стажанти в ИПИ (февруари – април 2011) Краен срок: 23 януари 2011 г.

 

Конкурс за стажанти в ИПИ (февруари – април 2011) Краен срок: 23 януари 2011 г.

Кандидатите трябва да изпратят есе на ЕДНА от следните теми:
1. Заплахите пред свободата в България (икономически поглед)
2. Трябва ли да се съборят всички незаконни строежи?
3. Трябва ли да има данък „лукс“?
Обемът на есетата трябва да бъде между 500 и 1 200 думи, а текстовете да са форматирани по следния начин:
– Шрифт – Times New Roman, 12
– Междуредие – един ред
Есетата, заедно с автобиография на български език и два параграфа мотивация защо искате да сте стажанти в ИПИ, изпращайте до 23 януари 2011 година на електронен адрес zornitsa@ime.bg на вниманието на Зорница Славова.