Младежите, които не са започнали работа преди дипломиране, са некадърни..

Младежите, които не са започнали работа преди дипломиране, са некадърни..

Това установи Сдружение ЗА ТЕБ след провеждане на анкета за младежката заетост сред работодатели от частния сектор . Само 30 % от анкетираните са запознати с факта, че съществуват програми и мерки за заетост на територията на страната , предоставящи средства за работна заплата и осигуровки , като от тях най голям процент са счетоводните кантори (все пак това им е работата на хората ). 15 % от фирмите наемат стажанти-младежи , като това са основно средни или големи предприятия, и финансират сами разходите за възнаграждения им. Двойно повече са фирмите, които биха наели младежи при условие, че им бъдат поети разходите за работна заплата. Основните причини фирмите да се въздържат от наемането на младежи по програми и мерки за заетост са: ниската информираност на частния сектор за възможностите за финансиране на стаж ,бюрократичните процедури , задлъжнялостта на фирмите ,страх от данъчни проверки , както и мнението, че „младежи , които не са се реализирали още по време на обучението си , са некадърни” и няма нужда да се занимават с тях . Що се отнадся до наемането на младежи с увреждания едва 2 % от работодателите заявяват, че наемат инвалиди на работа, докато 30 % заявяват, че биха наели хора с увреждания. Основните причини за ниския интерес към тях са липсата на обособена работна среда за хора с увреждания, както и мнението на фирмите , че хората с увреждания не биха се справили с работата .

Проучването е направено сред фирми на територията на община Варна и е част от проект „Моята мотивация за нашата реализация ”, финансиран от Национален център „Младежки Европейски програми и инициативи” по програма „Младежки дейности” 2008-2010 . В проекта се включиха 18 младежи с увреждния , които се научиха как да се представят на интервю за работа , как да пишат автобиография и мотивационно писмо , къде и как да търсят работа и какви права и задължения произтичат от трудовите правоотношения . Двама от участниците в проекта положиха тримесечен стаж в Сдружение ЗА ТЕБ . За този период те разпратиха информация, относно възможностите и средствата за наемане на младежи с и без увреждания, до над 2700 работодатели от цялата страна . В резултат на тяхната работа , в сдружението се получиха запитвания за конкретни работни позиции от фирми , готови да назначат хора с увреждания. Натоящата анкета съще е част от работата на стажантите .
НЦЕМПИ не носи отговорност за достоверността на това съобщение .

Снимки от Проекта