ДБТ-Варна обявява процедури за наемане на безработни лица по мерки за заетост

ДБТ-Варна обявява процедури за наемане на безработни лица по мерки за заетост

Отворени са порцедури за наемане на безработни лица по мерки за заетост . По мерките могат да се наемат лица с и без увреждания , за почасово и пълно работно време , за сезонна заетост, за стаж и чиракуване. На работодателите се предоставят средства за работна заплата и осигуровки , както и за наставници на стажантите/чираците по съответните мерки. Средствата се предоставят за период от 6 до 12 месеца в зависимост от избраната мярка . Документи за заявка на свободна позиция и информация за отворените процедури, можете да откриете на www.dbt-varna.hit.bg. Подробна информация за преференциите може да бъде открита и на сайта на агенция по заетостта http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=13/03&WA=Projects/EmplMeasures.htm.

Краен срок за подаване на зявки – 08.02.2011