Награда за есе на млад икономист 2011 на СТО

Награда за есе на млад икономист 2011 на СТО

Световната търговска организация (СТО) ще връчи Награда за есе на млад икономист 2011. Наградата има за цел да насърчи висококачествени изследвания по въпроси, свързани със СТО. Възможните теми включват ефекти от и дизайн на търговски споразумения, улесняване на търговията, подпомагане на търговията, икономически аспекти за разрешаване на спорове, търговски споразумения и околната среда, и др.
Кандидатът трябва да притежава или да се подготвя за защита на степен „доктор“ и, ако е над 30-годишна възраст, да е защитил степен „доктор” преди не повече от две години.

Краен срок: 3 юни 2011 г.