108 имигранти върнати в родината благодарение на международен проект

108 имигранти върнати в родината благодарение на международен проект

Международен проект „Мостове за добросъседство ” предоставя помощ за имигранти от трети страни желаещи да се върнат доброволно в родината си . На желаещите да се върнат в Русия , Украйна , Грузия , Азарбейджан , Армения и истаналите страни от ОНД се осигуряват транспорт до родното място, както и първоначална помощ в размер на 250 € . Тези, които желаят да стартират собствен бизнес в родината си , също могат да получат средства . За целта желаещите трябва да попълнят формуляр по образец . В проекта си партнират неправителствени организации от Германия , България , Полша , Русия , Украйна , , Молдова , Армения , Грузия , ДaгестанТуркменистан , Узбекистан , Азарбейджан и др. Ръководител на прокета е немската организация AWO-Heimatgarten, а на територията на страната ни партньор по проекта е варненското Сдружение ЗА ТЕБ . Проектът се финансира от ЕК в рамките на Фонд за сътрудничество с трети страни в областта на миграцията , а общата му стойност е в размер на 1 973 057 € .

От началото на проекта – 04,2009 до края на 2010 г. , обратно в страните си са се върнали 108 души пребиваващи в Германия (69), Полша (37), Бълария (2). Основните дестинации на връщане са Русия (37)и Дагестан (28), Армения (13), Азарбейджан (11) , както и Казахстан(6) , Грузия (5), Украйна (4), Беларус(3) и Молдова (1). Още общо 50 човека са в процедура на връщане. Всички завърнали се са получили средства за транспорт или им е закупен билет за връщане. По голямата част от тях са получили и пъвоначална финансова помощ. Две семейства са получили и средства за стартиране на собствен бизнес. 58 са мъжете а 50 са жените , средната възраст на завръщащите се е 29 г. като 42- ма от тях са под 18 г.

Интересни факти в резултат на дейностите по проекта са че желаещите да напуснат Германия и да се завърнат в родината си се насочват основно към Русия . Всички имигранти от Полша , получили помощ за връщане се определят като Чеченци . За разлика от Полша и Германия , където голямата част от чужденците, потърсили подкрепа пребивават легално на територията на страната , желаещите да напуснат България , пребивават предимно нелегално или нямат придобит статус за пребиваване в Р България.

От началото на годината до момента от България е изпратено още едно лице , обратно към Русия . Б.М. е влязъл легално в страната но в последствие визата му изтича и той подава документи за получаване на хуманитарен статут за пребиваване. След двумесечен престой в Национална Агенция за бежанците , Б.М. решава доброволно да се завърне в родния си град Ростов . На 21,01,2011 лицето се завърна успешно , като в последствие получи и първоначална финансова помощ в размер на 250 €. След завръщането си Б.М. Продължава да получава подкрепа и консултации от партньорската организация – Ассоциация переселенческих организаций Ставропольского края «Солидарность».

Лица, пребиваващи на територията на страната ни и желаещи да се завърнат обратно в родината си могат да го сторят до 09,2011 , когато е и краят на проекта . За целта трабва да попълнят Въпросник по образец и да го изпратят на Сдружение ЗА ТЕБ. Въпросникът може да се получи в офиса на сдружението или от интернет страницата на сдружението и блога на проекта www.foryoubg.org и www.bridgesofgoodneighbourhood.wordpress.com

Сдружение ЗА ТЕБ благодари на всички лица , организации и институции , които ни помогнаха и продължават да ни помагат за успешното връщане на желаешите . Без тяхната подкрепа , нямаше да се справим .