Младежки тренинг на тема „ Ефективна комуникация”, 19 – 21 август 2011

Краен срок: 12 август 2011 г.


Фондация за индивидуално и обществено развитие „Посоки” организира тренинг за комуникативни умения за младежи на възраст от 16 до 25 години. Тренингът е безплатен и е част от инициативата на фондацията за подпомагане на личностното развитие на младежите.
Основната цел на тренинга е подобряване на уменията за ефективна комуникация. Младежите ще се научат да имат себеутвърждаващо поведение, да отстояват по-добре себе си и да постигат своите цели, без да влошават отношенията си с околните. Участниците ще усвоят умения за даване на обратна връзка, така че да могат да защитават интересите си по начин, който осигурява максимална възможност тяхната позиция да бъде чута и разбрана.
Тренингът се провежда с използването на интерактивни методи като ролеви игри и разнообразни активности, които осигуряват освен полезно и приятно прекарване на времето.
Повече информация можете да получите на следните телефони:
0879 696 227
0899 896 227

Източник:FLGR E-Weekly: Издания:Електронен седмичник