Специализация в Археологически институт на UCL, Великобритания

Краен срок: 31 май 2011 г.
Кандидатите следва да притежават магистърска степен по архе-металургия или археология.
Стипендията е на стойност около 25 000 паунда годишно на година преди облагането с данъци.
Стипендията е 3-годишна с начало 1 октомври 2011 година.

Повече Информация: