Стипендии „Мария Кюри” на фондация Gerda Henkel

Стипендии „Мария Кюри” на фондация Gerda Henkel

Краен срок: 30 юни 2011 г.
Могат да кандидатстват опитни или старши изследователи в хуманитарните науки, включително ислямски изследвания.
Стипендията представлява научно финансиране за 24 месеца.
От началото на 2011 г. Фондация „Герда Хенкел” предлага Стипендии „Мария Кюри” като част от Програма M4HUMAN (мобилност за опитни изследователи в историческите хуманитарни науки, включително исторически ислямски науки), насочена към подпомагане на изключителни учени. Една от целите на тази програма е задълбочаване на връзките между изследователите на международно ниво, включително изследователи в областите религиозни, културни и политически науки по специална програма „Ислямът, модерната национална държава и транснационалните движения“.
Подкрепят се проекти най-вече в следните области: История; Праистория и ранна история; Археология; История на изкуството; Исторически ислямски изследвания; История на правото.

Повече информация: