Стипендии на Правителството на Италия

Краен срок: 2 май 2011 г.
Кандидатите следва да говорят италиански, да са завършили средното си образование и да имат степен бакалавър.
Стипендията покрива: билет за връщане, месечна стипендия, здравна застраховка и застраховка „Злополука“.
Стипендии се отпускат от правителството на Италия на чужденци, като принос към техните проучвания и изследвания в Италия, с цел разпространение на италианския език, култура и наука в чужбина и към насърчаване на културните, икономически и технологично сътрудничество в световен мащаб.
Стипендии се отпускат за обучение или научни изследвания в следните видове институции:
– университети или поли-технически институти;
– институти за напреднали художествени или музикални обучение;
– институти за реставрация;
– Национално училище за кино;
– изследователски лаборатории и центрове, библиотеки, архиви и музеи, свързани с университетски курсове за специализанти и студенти.
С изключение на кратък курс по италиански език и култура (1 или 3 месеца), субсидии са за 9 месеца

Повече: