Свободни позиции за доброволци в Германия

Проектът стартира през месец септември 2011г.

Желаещите да кандидатстват да изпратят автобиография, снимка и мотивационно писмо (включително информация за вашите хобита и практически опит) на английски (или ако е възможно, на немски език)  на имейл: mirka.schulz @ през-ev.org или по пощата на адрес:

VIA e.V.
z. Hd. Mirka Schulz
Postfach 2928
21319 Lueneburg

Информация за организациите и предлаганите дейности ще намерите във файла:

Информация за проекта можете да видите от тук