Month: юни 2011

Търсим 5 участници за младежки обмен в Чехия - 8-15 юли 2011

Този младежки обмен е вдъхновена от действителността на мултикултурното съвременния свят и се концентрира върху културното многообразие, нечести опит и междукултурния диалог сред младите хора, живеещи в Европейския съюз. Основната тема на проекта 'Да живееш в пъстър свят' е въпросът - "Как си,…


Забавянето на детски и помощите ще продължи и този месец

Забавянето на детски и помощите ще продължи и този месец Въпреки гласуваното от Министерския съвет решение социалното министерство да получи допълнителни 142 млн. лв. за социални дейности, не се очаква трансферите да се увеличат авансово - преди приемането на актуализацията на бюджета от Народното…