Търсим 5 участници за младежки обмен в Чехия – 8-15 юли 2011

Този младежки обмен е вдъхновена от действителността на мултикултурното съвременния свят и се концентрира върху културното многообразие, нечести опит и междукултурния диалог сред младите хора, живеещи в Европейския съюз.

Основната тема на проекта ‘Да живееш в пъстър свят’ е въпросът – „Как си, имаме работа с културни, етнически или просто начин на живот“? Смятаме, че е важен и много сериозен въпрос на днешния Европейски съюз, но сериозно не означава скучно, нали? Защото ние вярваме, че в откриването на културните различия и по време на път, ще прекараме чрез споделяне на нашия опит и мнения, можем да се радваме и много да се  забавляваме заедно!

Основната цел на проекта е да се бори срещу расизма и нетолерантността, да увеличи толерантността и солидарността между младите хора и да разберат как да живеят в модерна мултикултурен свят успешно и в симбиоза с други хора. Искаме да докажем, всички ние можем да живеем в „една страна“, наречен Европейски съюз.

От тук може да прочетете повече подробности: 

Ако проявявате интерес към срещата, очакваме да се свържете с нас за повече информация.