Е.ОН дари 1000 лв. за Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални образователни потребности към Сдружение ЗА ТЕБ.

Съвсем наскоро Е.ОН България АД дари сумата от 1000 лв. за закупуване на компютърна конфигурация и образователен софтуер за Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални образователни потребности. Центърът се посещава от общо 5 деца на възраст между 6 и 12 години. Основните му дейности са занимания за свободното време като моделиране, апликиране , рисуване  Децата получават и помощ за своята училищна подготовка. Компютърните занимания са една от най-важните дейности на центъра. Благодарение на различни компютърни интерактивни игри , децата учат математика , български език,география и история. Допълнително работата на компютър подобрява и тяхната фина моторика. Разбира се най-голямото забаление за децата са игрите .
Компютърът вече е факт, а софтуерът предстои да бъде доставен през следващата седмица.
Освен децата , компютърът ще се използва и от младежите, които посещават другите дейности на сдружението. Към момента в ЗА ТЕБ се извършват дейности за свободното време на младежи с умствени и физически увреждания, както и младежи с други социални затруднения и доброволци.
Благодарим на Е.ОН България АД за тяхната подкрепа.