Сдружение ЗА ТЕБ приема европейски доброволци

През месец Септември пристига първият младеж, който ще положи доброволческа служба в сдружение ЗА ТЕБ. Ахмет идва от Истанбул и ще прекара цели 10 месеца заедно с нас. Той ще бъде включен основно в дейности за свободното време, които сдружение ЗА ТЕБ организира за деца и младежи в неравностойно положение, а именно арт работилници за младежи и творчески дейности за деца с умствени увреждания. Доброволецът ще може да подпомогне организацията домакин при организиране на различни мероприятия, семинари и тренинзи, както и да се включи в медийното им отразяване. Той ще се насърчава да реализира своите собствени идеи и проекти, в зависимост от интересите му.
Участието на Ахмет в дейностите на Сдружение ЗА ТЕБ е възможно благодарение на проект „Социално включване на младежи и деца с увреждания”, финансиран по програма „Младежта в действие” на ЕК. На територията на България програмата се администрира от Национален Център „Европейски Младежки Програми и Инициативи”.
Основни цели на проекта са развитие на солидарност между млади хора от различни социални групи, включване на младежи в дейности целящи социална интеграция на хора в неравностойно положение, стимулиране на активно участие на младежите, както и тяхната креативност и предприемачество. Допълнително проектът ще поощри разбирателството между младежи от различни страни, ще запознае младежите с различни култури и ще популяризира доброволчеството и активното участие на младите хора.
От 2010 г. Сдружение ЗА ТЕБ е посрещаща и изпращаща организация по дейност Европейска доброволческа служба от програмата. Това е нашият първи подобен проект , но се надяваме занапред да успеем да приемем и изпратим доброволци от и към различни краища по света.
Тези , които желаят да научат повече за програмата и това как могат да станат европейски доброволец, могат да се обадят на нашите телефони или да ни пишат на електронната ни поща.