Новини – Сдружение За Теб

Ето изминаха вече две години, откакто съществува Сдружение ЗА ТЕБ. Вече проходихме и проговорихме, и дори започнахме да пипаме където трябва и където не трябва.

Какво се случи за изминалата една година? Чесно казано много неща.

Продължаваме да предоставяме услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” за възрастни и болни хора. Както и преди така и сега услугите се предоставят почасово в дома на обгрижвания . В момента имаме четирима клиенти и двама служители , които се грижат за тях. Надяваме се занапред и клиентите, и служителите да са повече.

Освен това екипът ни се увеличи с един стажанът – Наталия Тодорова вече почти 7 месеца работи с нас. Тя е назначена на длъжност „Сътрудник социални дейности” благодарение на мярка за заетост по чл. 41 от ЗНЗ. Радваме се да имаме толкова отговорен човек в екипа си и вярваме, че стажът и при нас ще даде добър старт на професионалното и развитие.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални образователни потребности продължава да работи с пълна пара. В момента той се посещава от 5 деца, а съвсем наскоро се сдоби и с нов компютър и софтуер благодарение на Е.ОН България АД. Тяхното дарение ни помогна да заменим старият допотопен компютър с нов, който децата да ползват с по-голяма лекота. Компютърните занимания в ЦСРИ са едни от най-важните дейности и децата винаги участват в тях с голямо желание. Освен компютърно обучение, центърът предлага и занимания за свободното време като апликиране, моделиране, рисуване и дори помощ за училищна подготовка. Досега центърът се посещаваше от деца на възраст между 6 и 12 години, но планираме занапред да включим и тинейджъри.

Дойде ред и на проектите. През тази година, като че ли участието ни в проекти се увеличи с 300 % .

Продължаваме да сме партньор по проект „Мостове за добросъседство”, чиято цел е предотвратяване на нелегалната имиграция от и към Русия и подобряване на възможностите за легална имиграция, както и помощ за доброволно връщане на имигранти от ОНД обратно в страната им на произход. За последната година успяхме да подкрепим още четирима души да се приберат в Армения, Русия и Киргизстан, а други петима подготвят съвместно с нас своето завръщане в родината. От завърналите се двама получиха първоначална финансова помощ от 250 €, а един получи финансиране от 2000 € за стартиране на собствен бизнес. Желаем му успех! Напомняме на всички желаещи, че проектът продължава до 01.09.2011 и в случай, че желаят да се завърнат у дома, могат да го сторят само преди тази дата.

Следващият проект, в който участваме е „Мрежа за грижи за възрастни хора – NEWA”. Проектът е партньорство между пет европейски страни: Австрия, Германия, Полша, България и Румъния, както и Турция и Хърватска. Целта му е да се разработи, приложи и създаде обща мрежа за грижи за възрастни. Основните дейности по проекта са свързани с изследвания и анализи на услугите за възрастните, които се предоставят във всички тези страни, кои организации ги предоставят, както и квалификацията и удовлетвореността на персонала, зает в тази сфера. Вече се проведоха две срещи по проекта –една в Германия и една в Румъния, предстоят още две до края на годината. Статистическите резултати и националните анализи очаквайте в края на Август.
Изминалата година посветихме предимно на младежта, ето защо младежките проекти, които реализирахме са най-многобройни.
Като начало проект „Моята мотивация за нашата реализация” финансиран от НЦЕМПИ по програма за „Младежки дейности 2008-2010” започна и приключи. Дори го отчетохме успешно. В проекта се включиха 18 младежи с увреждния , които се научиха как да се представят на интервю за работа, как да пишат автобиография и мотивационно писмо, къде и как да търсят работа и какви права и задължения произтичат от трудовите правоотношения . Двама от участниците в проекта положиха тримесечен стаж в Сдружение ЗА ТЕБ . За този период те разпратиха информация, относно възможностите и средствата за наемане на младежи с и без увреждания, до над 2700 работодатели от цялата страна . В резултат на тяхната работа, в сдружението се получиха запитвания за конкретни работни позиции от фирми, готови да назначат хора с увреждания. След края на проекта, един от участниците започна работа самостоятелно, един с наша помощ, двама решиха да продължат образованието си и записаха Вечарната гимназия във Варна. Две от момичетата продължват да ни посещава като участници в други наши проекти, а друго е доброволец при нас.

Много важна за нас е Работилницата за бижута която стартирахме. Това е пилотен проект на ЗА ТЕБ. В началото се финансираше от нас самите, но бижутата, които младежите изработват са толкова красиви, че в момента Работилницата се издържа сама. Проектът има за цел осмисляне на свободното време на младежи, стимулиране и развитие на творчески умения и заложби, разширяване на възможностите за трудова реализация чрез демонстриране и упражняване на различни техники и идеи за изработка на аксесоари и бижута. В него участват 6-ма младежи (от 14 до 26 години) с увреждания, които през свободното си време участват в приложната дейност. По този начин, включвайки младежите с увреждания, като група в неравностойно социално положение, която ежедневно е изправена пред редица трудности и се сблъсква с предразсъдъците на нашето общество, ние целим да подпомогнем социалната им интеграция, като покажем на широката общественост, че те също са хора с възможности, идеи, умения, заложби. Вече две изложби на бижута от глина и мъниста са факт. Занапред очаквайте да сме все по-изобретателни и талантливи.
Освен тези национални инициативи, вече участваме и в международни младежки дейности.

След като получихме акредитация като организация посрещаща и изпращащаевропейски доброволци през 2010г., само след няколко месеца ще посрещнем и първия доброволец при нас. Той пристига от Истанбул и ще участва в проект „Социално включване на младежи и деца с увреждания”. Както се вижда от името на проекта , доброволецът ще се включи в различни дейности подпомагащи интеграцията на младежи и деца в неравностойно положение. За момента Ахмет е много ентусиазиран, че ще работи при нас и дано студената зима да не промени мнението му. Занапред ще продължаваме да приемаме и изпращаме доброволци от и към Европа и всички останали страни.
Другият проект от поредицата младежки, международни, с помощта на програма Младежта в действие е „Запознай се с Европа” . Това е мултинационален младежки обмен между Германия, Полша, България, Сърбия, Армения и Украйна, и ще се проведе между 19.09.2011 и 26.09.2011 в Бремерхафен, Германия. Основна тема на този обмен е „(Анти)Дискриминация на база етническа и национална идентичност” и основните му цели са да развие солидарност и толерантност между младите хора от различен произход, както и да засили на взаимното разбиране между хора от различни страни. В продължение на 8 дни, четирима младежи от всяка страна, заедно със своя групов лидер, (общо тридесет души) ще се срещнат и чрез методите на неформалното образование ще опознаят други страни, традиции и култура, ще научат повече за дискриминацията и ще обсъждат как да се борят с нея. В края на прсетоя си, всички заедно, ще организират международна вечер в младежкия център “Freizeit Terffen” в Бремерхафен, Германия и ще привлекат местната общност и младеж към нашата инициатива. Дискриминацията на база етническа/национална идентичност, не може да се обсъжда без участието на представители от различни етности, затова в проекта са включени представители от малцинствен произход, от малки населени места и със социални затруднения.

Това е нашият (не)кратък обзор на изминалата година. Искаме да благодарим на всички приятели, дарители ,доброволци и партньори за тяхната подкрепа и съдействие.

Каним всички , които желаят да ни посетят на 06.07.2011 в нашия офис и обещаваме да почерпим .

Екипът на Сдружение ЗА ТЕБ