Набират се двама младежи за участие в проект

Проектът „екология на мисълта“ е многостранен младежки обмен, който предвижда
възможност за среща на 26 млади хора и лидери от 5 държави –
Естония, Италия, Турция, Франция и България.
Целта на проекта е в рамките на 8 дни, за да даде възможност за обсъждане на младежи нарастващата нужда от по-активно и отговорно отношение към околните
околната среда, на въпроса за промените в климата и тяхното въздействие върху природата,човешкия живот и здраве, върху икономиката.
Предвижда се най-добрите практики в областта на доброволчеството и въпросите на околната среда да бъде разменени и обсъдени, да бъдат споделяни умения сред младите хора, участващи по-ефективно в европейските програми за доброволци. Програмата ще предлага разнообразие на методите в областта на неформалното образование – метода на кооперация обучение, ролеви игри и интерактивни семинари, презентации, дейности на открито, практически дейности, посещение на природния резерват, културни вечери.
Идеята на проекта е да се даде на младите критерии хора за развитие на умения за
„Екологичен“ начин на живот, които живеят в хармония със заобикалящата ни среда;
възможност да споделят ценностите, вярва, култури.

Изисквания:

Участниците трябва да бъдат на възраст между 18-25 години.
Да владеят разговорно английски език.

Обменът ще се проведе от 20 юли – 28 юли 2011 г. в „Катарино“, Рила планина,
България. Тя се намира на около 165 км. от София, в Рила планина.
От участниците се очаква да пристигнат на 20-ти на сутринта / Трансфер от София
летището до хотела и настаняване.

За повече подробности:

Надя Кольова
+359 884725824
nikwwwww@yahoo.com
era.foundation2000@gmail.com