КОНКУРС за 3 стипендии с продължителност от 12 месеца всяка, отпуснати от правителството на Мексиканските съединени щати за учебната 2011-2012 година

Краен срок: 19 август 2011 г.
Kонкурс за 3 стипендии с продължителност от 12 месеца всяка, отпуснати от правителството на Мексиканските съединени щати за учебната 2011-2012 година на основание на Програмата за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителствата на двете страни. Стипендиите са предназначени за български граждани, за обучение в образователно – квалификационна степен (ОКС) „магистър”, образователна и научна степен (OНС) – доктор, следдипломна специализация, участие в конференции на високо ниво и посещение на университети за четене на лекции.
В конкурса могат да кандидатстват лица от всички специалности, с изключение на тези от областта на одонтологията, пластичната хирургия, технологията на пазара и рекламата, управлението на фирми и счетоводството.

повече …

източник:FLGR E-Weekly:
Издания>Електронен седмичник