Month: октомври 2011

Експерт проекти ЕС - Варна

Експерт проекти ЕС - Варна Обява за работа от Jobs.bg Подготовка на всички изискуеми за кандидатстване документи за съответната програма; Съдействие при съставянето на проектните идеи на кандидатите и определянето на подходяща програма за кандидатстване; Активно участие при разработката на проекти…


Програма "Младежта в действие" - Тренинг курс в Турция търси участници

Програма "Младежта в действие" - Тренинг курс в Турция търси участници Име на проекта: "TICTAC in Turkey - Multilateral Training Course to Support Quality in Action 4.3" Дати на дейности - 2012-03-10 - 2012-03-16 в Турция Вид дейност: Тренинг курс Целеви групи: Ръководители на проекти, младежки…


ТРЕТА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ АКАДЕМИЧНА 2011–2012 ГОДИНА

22 АВГУСТ 2011 г. Дирекция „Международно и европейско сътрудничество” на Министерството на образованието, младежта и науката е Междинно звено по проекта BG0057 “Развитие на устойчиви схеми на мобилност чрез стипендии на Финансовия механизъм на ЕИП”. Основната цел на проекта е да подпомага…