Програма „Младежта в действие“ – Тренинг курс в Турция търси участници

Програма „Младежта в действие“ – Тренинг курс в Турция търси участници

Име на проекта: „TICTAC in Turkey – Multilateral Training Course to Support Quality in Action 4.3“
Дати на дейности – 2012-03-10 – 2012-03-16 в Турция
Вид дейност: Тренинг курс
Целеви групи: Ръководители на проекти, младежки лидери, работещи с младежи
Обявата е отворена за: представители на всички страни членки на Програма „Младежта в действие“

повече информация….