Вашата Европа, Вашето мнение 2012

На 26-28 април 2012 г., повече от 100 ученици и учители от училища във всички страни в Европейския съюз ще дискутират рзлични проблеми и опити.

За трета поредна година, ЕИСК организира симулирана пленарна сесия, в сърцето на Европа, където ученици и техните учители ще дискутират,  преговарят, точно като реалния комитет.

Сега е вашият шанс да вземете участие!

Крайният срок за кандидатстване е 30 ноември,  кандидатите ще бъдат избрани на случаен принцип през декември 2011. Тогава, трима ученици и един учител от всяко училище ще бъдат поканени в Брюксел, за да изразят своите виждания по важните решения, пред които е изправена Европа днес, и да изложат своите идеи и предложения, планове и мечти.

Повече подобности:http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.your-europe-your-say-2012