Международна стипендия Weinstein, САЩ

Weinstein International Fellowship програма, открита през 2008 г., предоставя възможности за физически лица от страни извън Съединените щати,  да посетят САЩ , да се научат повече практики за разрешаване на спорове в родните им страни.

Конфитюри фондация за Съвета на директорите ще одобри стипендии до $ 25,000 в подкрепа на проекти, очертани от стипендиантската кандидатите. Тази програма е предназначена да бъдат гъвкави и отворени за иновации, и кандидатите се насърчават да разработят предложения, които ще увеличат наличността на разрешаване на спорове, образование, обучение и услуги в родните си страни и след това.

Повече пподробности:http://www.jamsadr.com/weinstein-fellowship/