Проект Mостове за Dобросъседство приключи

Проект Mостове за Dобросъседство приключи

Приключи работата ни по проект Мостове за добросъседство, чиято цел бе да предотврати нелегалната имиграция от и към Русия и ОНД и да стимулира легалната такава.
За периода на проекта (04.2009-12.2011) обратно към страната си на произход са се върнали над 100 души. Най-много хора се връщат в Русия, Дагестан, Армения и Азербайджан, като преобладават мъжете. Средната възраст на завърналите се е около 30г.
През 2010 и 2011 г. от България , обратно към страната си на произход са се върнали 7 човека- 2-ма в Армения, 2-ма в Русия и 3-ма в Киргизстан. От тях 3-ма са получили първоначална финансова помощ от 250 €, а двама 2000 € за стартиране на собствен бизнес. Средната възраст на завърналите се е 42г., мъжете са 5, а жените 2.
Общо 16 човека са се обърнали за подкрепа към сдружение ЗА ТЕБ, от тях 3-ма са депортирани, 7 са се завърнали с подкрепата на проекта, 3-ма са променили решението си, а 3-ма не могат да напуснат страната поради липса на документи. Средният период за организиране на връщанията е около 1 месец.
Най-честата причина за напускане на страната е невъзможност за придобиване на легален статут за пребиваване на територията на България. Друга изтъквана причина е и невъзможността за трудова реализация у нас.

Повече информация за проекта можете да откриете на www.foryoubg.org и http://bridgesofgoodneighbourhood.wordpress.com
Благодарим на всички наши партньори, с които си сътрудничехме по време на проекта. Надяваме се и занапред да продължим да работим заедно.

Ето и някои от успешните истории :
Връщане в Kиргизстан

Р. и К. А. от Ош , Киргизстан – съпруг и съпруга , съответно на 58г. и 59г., имат 2 деца. Тя е учител по музика в детска градина, а той фотограф . В България цялото семейство са кандидати за бежански статут и убежище. .
Семейство А. идва в България след размириците в Ош (Юли 2010). Те кандидатстват за получаване на бежански статут към Национална Агенция за Бежанците. След 8-месечно чакане за решение по кандидатурата им, те са все още без легален статут и вече без никакви средства. Семейството не е успяло да намери работа в България. Това са и причините те да решат да се върнат обратно.

Р. и К. А. заедно с координатора на проекта, преди техния полет за дома, в офиса на Сдружение ЗА ТЕБ .
Р. и К. получиха самолетни билети до Ош. Два месеца по късно дъщеря им също се прибра у дома с помощта на проект „ Мостове за добросъседство”

Р. и К. А. пред дома си в Ош , Киргизстан
След тяхното връщане К. А. получи финансова подкрепа от 2000 евро за стартиране на малък бизнес като фотограф. С тези средства той закупи фото-апарат, принтер и материали за ателието си .
Връщането на семейство А. бе организирано само за няколко дни .

Арменец се връща обратно в родината
Р. Ч., мъж на 63 г. от Армения, обущар. Живее от 1995 в България заедно със семейството си. Има 3 деца, две от които с увреждания. Когато се свърза с нас, той нямаше придобит легален статут за пребиваване в страната и беше кандидат за хуманитарен статут.
Р. Ч. е направил вноска за апартамент в Ереван през 1985г. Поради дългото му отсъствие , държавата решава да препродаде апартамента на друго лице. И така г-н Ч трябва се върне обратно за да уреди този въпрос. Освен това през 2007 той е получил заповед от полицията да напусне страната и не го е сторил.
Р. Ч. получи еднопосочен билет за връщане , 250 Евро първоначална финансова помощ , подкрепа за намиране на работа и адвокат от организация Hope & Help в Ереван.

Р. Ч. получава еднократна финансова помощ в офиса на организация Nope & Help в Ереван, Армения .
Не отдавна Р.Ч. получи 2000 евро финансова помощ за стартиране на малък бизнес – обущарско ателие . Той вече закупи машини и материали и започна работа.

Р.Ч. в ателието си в Ереван.