Стаж в Световна банка

Краен срок: ежегодно – 31 януари и 31 октомври 
Кандидатства се онлайн.

Източник : FLGR E-Weekly