Стипендии на Google Europe за студенти с увреждания

Краен срок: 1 февруари 2012 г.
Тази стипендия е предназначена за студенти с увреждания, които се стремят към висше образование в областта на компютърните науки в университет в Европейския съюз. Стипендията има за цел да спомогне да се премахнат бариерите, които пречат на студенти с увреждания при навлизане в ИКТ, като ги насърчи да се отличат в своите изследвания и да се превърнат в активни модели за подражание и лидери в създаването на технология. Кандидатите трябва да са в последната година на бакалавърска степен или да са включени в магистърска или докторска програма (или еквивалент) през учебната 2012/2013, да бъдат записани в университет в Европа, да бъдат граждани, постоянно пребиваващи, както и чуждестранни студенти с увреждания, учещи в университет в Европа. Най-добрите кандидати ще получат по 7000 евро (или еквивалент) стипендия за учебната 2012/2013 година. През юни 2012 г. те ще бъдат поканени да посетят Google Europe.

Източник : FLGR E-Weekly

Всички новини