6-та покана за лидери сред хората с увреждания на Международния института на жените

Краен срок: 1 март 2012 г.
Могат да кандидатстват жени-лидери с увреждания от целия свят, членуващи в организации, водени от и работещи за хора с увреждания.
Място на провеждане: 6 – 27 август 2012 г. в Юджийн, Орегон, САЩ
Международния института на жените ще събере около 30 жени-лидери с увреждания от около 30 различни страни за укрепване на лидерски умения, създаване на нови визии и изграждане на международни мрежи за подкрепа за програмите за включване.
По време на триседмична програма участничките ще вземат участие в работни срещи, семинари и дискусии, провеждане на посещения на място, и ще участват в дейности по изграждане на екип, ще проучват предизвикателствата и ще се обменят стратегии за увеличаване на възможностите за лидерство и участие на жените и момичетата с увреждания в международните програми за развитие.

Повече информация : http://www.miusa.org/exchange/currentprogs/wild/wild2012/index_html

Източник: FLGR E-Weekly