PLURAL+ 2012 Младежки фестивал на видео на тема „Миграция и социално приобщаване”

PLURAL+ 2012 Младежки фестивал на видео на тема „Миграция и социално приобщаване”

Краен срок: 1 юли 2012 г.
PLURAL+ подкрепя младите хора да изразяват своите становища, като им предоставя различни медийни платформи и мрежи, включително предавания, видео фестивали, конференции и събития по целия свят. PLURAL+ не само предоставя на младите хора ефективна платформа, за да изразят себе си по ключови въпросите на миграцията и разнообразието, но и затвърждава твърдото убеждение на IOM и UNAOC, че децата са мощни и креативни агенти на социална промяна.
Могат да каниддатстват деца и младежи на възраст 9-25 години.
Награда: 1000 щ.д. и допълнителни награди

Повече информация тук

Източник: FLGR e- weekly