Европейски доброволци в Икономически университет –Варна

На 07 Март 2012 г. 5-ма от европейските доброволци в гр. Варна направихапрезентация за възможностите на Европейската доброволческа служба вИкономическия Университет . Презентацията бе представена пред студенти отпоследна година бакалавър в специалност Международни Икономически Отношения.Джони , Хана , Ахмет , Хенрик и Адел разказаха какво всъщност представляваЕвропейската доброволческа служба и как младежите могат да станат доброволци вчужбина. Освен това всеки от тях сподели със студентите собствения си опит тук въвВарна.

Предстоят ни и други презентации занапред и се надяваме все повече и повечемладежи да се възползват от възможностите на програма Младежта в действие.

Каним всички , които имат нужда от повече информация за ЕДС да не се колебаят, а дасе свържат с нас.