Награда за млади изследователи 2012

Краен срок: 15 март 2012 г. 
Кандидатите следва да са завършили студенти в магистърска или докторска програма в университет в страна участник в GBIF или асоцииран участник (вкл. България).
Награди: 4000 евро за магистър и 4000 евро за докторант

 

източник: FLGR E-Weekly