Поколение ’92 – Европейски младежки конкурс за видео

Ако вие, като срещата на върха на Рио де Жанейро, сте на възраст около 20 години (родени през 1991 г., 1992 г. или 1993 г.), гражданин на държава за ЕИП или сътрудничеща на ЕИП страна или Гренландия, и проявявате силен интерес към околната среда, споделете своите виждания за това как да решаване на най-належащите проблеми на околната среда.
Конкурсът е отворен за граждани на 32-те страни от ЕИП, Гренландия и 7-те сътрудничещи страни от Западните Балкани. Държавите-страни от ЕИП включват 27-те държави-членки на ЕС, заедно с Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Турция. Сътрудничещите страни от Западните балкани са Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия, и Косово съгласно Резолюция на Съвета за сигурност на ООН 1244/99.
Състезателите трябва да бъдат родени между 1 януари 1991 г. и 31 декември 1993 г. Ако печеливша влизане в резултат на усилията на екип, наградата ще бъде присъдена на един представител на екипа. Всички членове на екипа трябва да отговарят на горните изисквания за старост.
Видеото може да бъде на всеки от официалните езици на страните за допустимост, но трябва да бъде със субтитри на английски език.

 

източник: FLGR E-Weekly