Двама нови доброволци ще се включат в нашия екип от Юли

Двама нови доброволци ще се включат в нашия екип от Юли.

 

След като проект ”Социално включване чрез изкуство” бе одобрен, двама нови доброволци ще се включат в нашия екип. Този път те идват от Испания и Унгария, съответно момиче и момче, и ще останат при нас цяла година. Сигурна съм, че тази новина натъжава някои от вас, тъй като това означава, че Джонни, Хана и Ахмет си заминават. Е, не тъжете толкова много, всеки от тях обеща да ни посети пак

Новите доброволци ще се включат в артистични занимания, които сдружение ЗА ТЕБ организира за свободното време на младежи в неравностойно положение. Това са и основните теми на проекта- работа с хора в неравностойно положение и свободно време на младежите. Доброволците ще могат да ни подпомогнат при организиране на различни мероприятия, семинари и неформални тренинзи, както и да се включат в медийното им отразяване. Основните методи на работа са придобиване на умения чрез прилагане на артистични творчески дейности, работа в екип, обучение по двойки, участие в различни неформални тренинзи. Основни цели на проекта са развитие на солидарност между млади хора от различни социални групи, включване на младежи в дейности целящи социална интеграция на хора в неравностойно положение, стимулиране на активно участие на младежите, както и тяхната креативност и предприемачество. Допълнително проектът ще поощри разбирателството между млади хора от различни страни, ще ги запознае с различни култури и ще популяризира доброволчеството и активното участие на младите хора.

Вече нямаме търпение да пристигнат .

Проект „Социално включване чрез изкуство” е реалност благодарение на финансовата подкрепа на програма „Младежта в действие” на ЕК, администрирана в България от Национален Център „ Европейски Младежки Програми и Инициативи”.