Сдружение ЗА ТЕБ и Фондация SOS- Сенейства в риск организират обучение за сексуално образование на за младежи с увреждания

 

Сдружение ЗА ТЕБ и Фондация „SOS“- Семейства в риск разработиха серия от семинари по сексуално образование и права на човека за младежи от Сдружение ЗА ТЕБ. Обученията бяха направени от служители и доброволци на Фондация SOS в офиса на Сдружение ЗА ТЕБ. Инициативата цели да насърчи здравословни и отговорни сексуални практики сред младите хора с увреждания. Семинарите започнаха на 17 октомври и основните теми и проблеми бяха правата на човека, полово предавани болести и ХИВ / СПИН, сексуално насилие и трафика на хора.


Двете организации смятат, че е много важно да се отговори на тези въпроси сред младежите, тъй като повече от 67% от новодиагностицираните случаи на ХИВ инфекции са от младежите между 15 и 29 години. По време на едночасовите сесии, младежите имаха възможността да се задълбочат върху причините за Полово Предавани Болести и най-добрите начини за предотвратяване на риска от инфекция.

Обучението за сексуално насилие отвори дискусия по някои ежедневни житейски ситуации в сексуалните взаимоотношения и любовта. С някои ключови въпроси и примери за сексуален тормоз младежите започнаха дискусия, въз основа на своите идеи и мисли. Тази дискусия им помогна да изследват някои предразсъдъци и стереотипи. Те също така имаха възможност да обсъдят някои от примерите, дадени по време на обучението у дома и по-късно да ги споделят с останалите участници.

Последният семинар на 12 декември, постави въпроса за трафика на хора. Това е важна тема поради зачестилите случаи на трафик на хора с увреждания, с които двете организации се сблъскват. Младежите научиха как трафика работи, как да се идентифицират някои потенциално опасни ситуации и как да се справят с тях.

Сдружение ЗА ТЕБ и SOS Фондация-Семейства в Риск са много доволни от резултатите и участието на участниците. Тази инициатива се оказа много необходима, тъй като разгледа житейски проблеми и ситуации, които могат да повлияят особено на младите хора с увреждания. Двете организации също считат за много положително активното участието на семействата на младежите(обсъждане на теми с техните синове и дъщери в дома), както и участието на доброволци и служители при провеждане на обучението.