Моята Европейска доброволческа служба в Украйна

Моята Европейска доброволческа служба в Украйна

 

Международен екип от ЕДС доброволци

 

Посрещащата ме организация е ситуирана в град Донецк и се казва “Alliance”. Първата ни седмица тук беше изцяло посветена на интеграцията на довроболци и интер-културните различия. Имахме възможността да се запознаем отблизо с традициите и нравите на държавите, които представлява всеки един от нашата мултикултурна група от доброволци (а именно – Турция, Португалия, Италия, Полша и България). До края на месец февруари програмата ни беше плътно запълнена от тренинги и уъркшопи на тема проектен мениджмънт и маркетинг, работа с блог, планиране на проектно финансиране, модераторски и трейнърски умения, които имаха за цел да ни помогнат при процеса на планиране и реализиране на наш собствен проект, в рамките на престоя ни тук.

Работата с организация “Alliance” се оказа изключително приятна, полезна и мотивираща, именно защото насърчават всеки един от нас да работи в сферата, която го вълнува и да реализира мечтаният от него проект, като правят всичко възможно да ни помогнат във всяко едно отношение. Младият им екип успя да съзре интересите на отделните ни индивидуалнусти и да организира допълнителни тренинги, срещи с представители на местни неправителствени организации и училища, посещения в общината, като по този начин ни вдъхнови и улесни да вземем активно участие в различни граждански инициативи и младежки дейности.

Доброволчеството в културен проект

Проектът, по който планирам да работя се казва “Learn with heart” и има за цел да промотира алтернативното образование чрез съвременно изкуство сред младежите на възраст между 10 и 20 години. Ще се осъществи на територията на „Изоляция“ – Платформа за културни инициативи, с помощта на местни артисти и куратори. Междувременно ще участвам в още два техни проекта за социална интеграция.

Радвам се изключително много от факта, че имам възможността да общувам активно с интересни хора от различни националности и интереси. Движението, позитивната комуникация и толерантността водят всички ни една крачка по-напред към по-добро бъдеще!