Сдружение ЗА ТЕБ организира младежки обмен във Варна с български и испански младежи

Международен младежки обмен „Виж отвъд морето!”

Сдружение ЗА ТЕБ ще вземе участие в младежки обмен, който ще събере 16 младежи с увреждания от Испания и България. Едноседмичния обмен ще се проведе в гр. Варна от 22 до 29 април.

Обменът има за цел да даде възможност на младите хора с увреждания да ознаят други култури, традиции, природа и т.н. Този международен опит също ще им помогне да бъдат в по-благоприятна и толерантна среда по отношение на хора с различен произход и от различни страни.

Младежите ще прекарат 8 дни заедно и ще участват в различни дейности, които ще им позволят да знаят повече за България и Испания. Тези дейности включват разходки из града, екскурзии, дейности на открито и игри, както и една международна вечер. В Интернационалната вечер, която ще се проведе в Yo-Ho-Hostel във Варна на 28 април те ще обменят информация за техните различни култури и традиции, музика, народни танци, ястия и др. Младежите също така ще организират и фотоизложба със снимки от най-красивите и интересни природни и исторически места на двете страни.

Fundación Adcor: испанския партньор в обмена

Fundación Adcor (Фондация Adcor) е испански партньор. Той работи, предлага информация, обучение и подкрепа на хора с увреждания и техните семейства. Подобно на Сдружение ЗА ТЕБ, те организират изработване на работилници за хора с увреждания. По този начин работилницата също предлага възможността младите с увреждания, доброволците и семействата да прекарват хубаво време заедно.

По време на цялата работилница, младежите ще бъдат подкрепени от преподаватели, ръководители на групата и психолог. Координатор на Сдружение ЗА ТЕБ и доброволци също ще участват в цялата борса.

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящото издание/вестник/брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ.

„Виж отвъд морето!” Радио Варна интервю