Сдружение ЗА ТЕБ организира три презентации на Европейска Доброволческа Служба в Икомомически Университет – Варна и Технически университет-Варна

Сдружение ЗА ТЕБ организира три презентации на Европейска Доброволческа Служба в Икомомически Университет – Варна и Технически университет-Варна

 

Презентация на ЕДС от доброволци във Варна

Първата и втората презентация се състояха на 16 април в 9.00 и 11.00 в Технически университет-Варна. Двама от доброволците по ЕДС – СДРУЖЕНИЕ ЗА ТЕБ: Марина (която развива разработването на Международното бюро за връзки в Икономически университет) Кристина и коорфинаторът, Елина.

Елина даде кратко описание на студентите какво ЕДС. Елина започна с въведение за да обясни основните точки на Европейската доброволческа служба. Какво е ЕДС?, Какво може да предложи?, Изискванията за участие, видовете работи. Също така доброволците могат да развият из страната клубове, където хората могат да се отдадат на доброволческата дейност. Кристина и Маринa обясниха преживяванията си като Едс във Варна. Те говориха за вида на работата, която вършат и основните впечатления за страната и начина на живот.

Третата презентация се състоя в същия ден в Икономически университет-Варна на 17.00. Подобно на предишния път, имаше въведение относно ЕДС. Доброволците разказаха истории за преживявания из страната. В тази презентация участва Кристина, Марина, Елина и Радомира, български бивш доброволец ЕДС в Бразилия.

ЕДС: възможност да живееш и работиш в чужбина

Тази инициатива иска да насърчи мобилността на младите хора като цяло и Европейската доброволческа служба, в частност. Все още има голяма липса на информация за европейските възможности като ЕДС – проекти, които предлагат много на младите. Презентациите се стремят да осведомят младежите да знаят за възможноститe, които програмите им дават. Това става благодарение на информация и опит споделени от бивши и настоящи доброволци.