Презентация за Европейска доброволческа служба в Варненски Свободен Университет

Презентация за Европейска доброволческа служба в Варненски Свободен Университет

В Четвъртък, 10.12.2013, ние организирахме друга презентация за възможностите и големия шанс да бъдеш доброволец. Така че на този ден ние можахме да покажем отново колко може човек да придобие само чрез присъединяване в ЕДС проекти – интересен културен обмен,  лесни възможности за пътуване, запознаване с нови хора, време да помислите повече за себе си, развитие на вашата личност.

Тези, които вече са научили професия също могат да участват в доброволни дейности, които са свързани със знанията им, така че това също може да бъде полезено за тяхната бъдеща професионална реализация. Това е което испанската доброволка Мирея подчерта.  Тя е  ЕДС в международния офис в Инкономически Университет-Варна и  това и дава повече практически опит в областта, в която тя иска да работи по-късно.

Няма абсолютно никаква необходимост да имате професионални знания, за да стане доброволец. Например, немската доброволка Вероника и двамата латвийски доброволци само са завършили гимназия, преди да дойдат тук, в България.

Ако сега сте заинтересувани да станете доброволец, кликнете тук: youthbg.info!