Aз съм Теодора и съм ЕДС-доброволка в Дортмунд, Германия

Aз съм Теодора и съм ЕДС-доброволка в Дортмунд, Германия

Здравейте, аз съм Теодора, на 23 години и съм ЕДС-доброволка в Дортмунд, Германия. Как се стигна дотук? Хмм, всъщност обяснението е много просто. Благодарение на няколкото младежки обмена, в които бях участвала по време на следването, и Еразъм семестъра последната година бях открила много от предимствата на програмите за младежка мобилност на ЕС. Знаех колко вълнуващо и уникално по рода си е всяко едно такова преживяване. Затова реших да съчетая полезното с приятното, трупайки практически опит по един забавен и не дотам конвенционален начин, и кандидатствах за ЕДС-проект в Германия. За мой огромен късмет бях одобрена и сега се наслаждавам на работата ми в организацията „Auslandsgesellschaft Nordrhein-Westfalen e.V.“

Auslandsgesellschaft NRW е организация активна в областта на междукултурните отношения. Нейните основни цели са насърчаване на междукултурния диалог, подпомагане на разбирателството между народите в съответствие с принципите на хуманност и толерантност. В тази насока концентрират усилията си двустранните общества, които са важна структура за поддържането на активни връзки с  хора от редица държави и региони по цял свят. В рамките на тези двустранни общества редовно се организират събития от най-разнообразен характер като: доклади, дискусии, концерти, фестивали, филмови и готварски вечери и др. Аз помагам в отдел „Медии и връзки с обществеността“. Най-общо казано дейността ми се свежда основно до популяризирането на организираните събития и в последствие проследяването на медийното им отразяване. В частност това включва изготвянето на плакати и флаери и тяхното разпространение, писането и изпращането на покани, месечен доклад с новини и снимки от проведените мероприятия, а понякога и асистенция преди и по време на самите събития.

Работата в такава атмосфера е наистина вдъхновяваща. Колегите ми са открити към света хора, които не робуват на предразсъдъци, а подхождат  с толерантност и интерес към чуждестранните култура и традиции и към всичко ново. Дори в момента ме насърчават за разработването на проект, който ще представи България в една по-добра и реалистична светлина от мрачните доклади на германските медии. Това е голямо предизвикателство, но и уникална възможност, от която смятам да се възползвам. Доброволчеството като цяло е един прекрасен шанс. То допринася не само за усъвършенстване на комуникативните ми способности и знанията ми за Европа и света, но и за цялостното ми развитието като личност. Затова и горещо бих го препоръчала на всички без всякакво колебание.